Handelingen Tweede Kamer 1992-1993 03 november 1992

Ga naar pagina


SluitBiografie

L. Sipkes

Principele pacifiste, die vóór zij Tweede Kamerlid werd werkzaam was bij organisaties op het gebied van vredesvraagstukken. Was daarnaast zeer actief in het Interkerkelijk Vredesberaad en als voorzitter van de werkgroep Vrouwen tegen kernwapens. In 1993 was zij samen met Paul Rosenmöller kandidaat voor het (duo-)lijsttrekkerschap van GroenLinks. In de Kamer had behalve de internationale politiek ook het vreemdelingenbeleid haar aandacht.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

W.J. Deetman

Vooraanstaande in Den Haag geboren politicus van CHU-huize. Begon zijn loopbaan bij een protestants-christelijke onderwijsorganisatie. Werd al na vier jaar de CDA-onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer te zijn geweest staatssecretaris van voortgezet onderwijs. Minister van Onderwijs en Wetenschappen in de kabinetten-Lubbers. Had daar de lastige taak omvangrijke bezuinigingen door te voeren en kwam zwaar onder vuur te liggen van studenten en leerkrachten. Bracht de Wet op de studiefinanciering tot stand, waarvan de uitvoering aanvankelijk veel problemen kende. Werd na dit ministerschap 'beloond' met het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Van 1996 tot 2008 burgemeester van Den Haag. Krachtige, pragmatische bestuurder en taai onderhandelaar, die uitstekend zijn stad wist te promoten. Is nu staatsraad.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

D. Eisma

Socioloog die diverse functies in D66 bekleedde. Na wetenschapper te zijn geweest in 1971 Eerste Kamerlid (en later fractievoorzitter) en een jaar later tevens Europarlementariër. Nadien ambtenaar op het gebied van welzijn en sport. In 1986 teruggekeerd in de Haagse politiek als Tweede Kamerlid. Rustige, bekwame woordvoerder buitenlandse zaken, defensie en verkeer en waterstaat. In 1994 weer lid Europees Parlement en na zijn vertrek daar vanaf 1999 voorzitter van de Waddenvereniging.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

J.S.J. Hillen

Hans Hillen (1947) is sinds 14 oktober 2010 minister van Defensie. Hij was onder meer leraar, journalist (politiek verslaggever bij de NOS) en voorlichter. In de periode 1990-2002 was hij Tweede Kamerlid voor het CDA. In de periode 2003-2007 leidde hij het College voor Zorgverzekeringen en tussen 2007 en 2010 was de heer Hillen Eerste Kamerlid.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

M. Zijlstra

PvdA-Tweede Kamerlid en bestuurder. Zoon van een landarbeider uit Noordwest-Groningen, die na een loopbaan bij Akzo en de gemeente Delfzijl burgemeester van Termunten werd. Daarna Tweede Kamerlid. In de Kamer een gewaardeerd lid dat zichzelf niet erg op de voorgrond plaatste en die zich vooral met binnenlands bestuur en defensie (personeel) bezighield. Enige tijd fractiesecretaris en bijna vier jaar ondervoorzitter van de Kamer. Gaf in kleine kring van tijd tot tijd in het Gronings rake typeringen van personen en situaties.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

G. Ybema

D66-politicus die in Friesland ambtelijk en bestuurlijk actief was op lokaal en provinciaal niveau. In de Tweede Kamer vanaf 1989 de gedegen financieel-economisch woordvoerder van zijn fractie. Leidde een parlementair onderzoek naar de Verzekeringskamer. Werd in 1994 voorzitter van de vaste commissie voor Financiën en vier jaar later staatssecretaris van buitenlandse handel in het tweede kabinet-Kok.

Lees door bij PDC