Handelingen Tweede Kamer 1966-1967 13 oktober 1966

Ga naar pagina


SluitBiografie

E.H. Toxopeus

In de periode 1963-1969 de gezaghebbende leider van de VVD als opvolger van Oud. Welsprekende, hoffelijke en aimabele zoon van een Lutherse dominee. Aanvankelijk advocaat in Breda. Werd al na drie jaar in de Kamer minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-De Quay. Befaamd om de Toxopeusronde (loonsverhoging voor ambtenaren) die hij als minister begin jaren zestig doorvoerde. Voerde tevens de vrije zaterdag en het welvaartvaste pensioen voor ambtenaren in. Na zijn ministerschap in het kabinet-Marijnen teruggekeerd in de Tweede Kamer als fractievoorzitter. Werd in 1969 Commissaris der Koningin en daarna staatsraad en minister van Staat.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

J.M.L.Th. Cals

Onderwijsminister en KVP-politicus, die korte tijd minister-president was. Begon zijn loopbaan als advocaat. Na twee jaar Kamerlidmaatschap staatssecretaris van jeugd en cultuur (en omroep). Tijdens zijn langdurige ministerschap van onderwijs (1952-1963) bracht hij vele wetten tot stand, onder andere over het kleuteronderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Was vooral de man van de 'Mammoetwet', een wet tot regeling van het gehele voortgezet onderwijs. Verdedigde dit omvangrijke voorstel in een urendurend betoog. Het in 1965 door hem gevormde ambitieuze kabinet viel in de 'Nacht van Schmelzer'. Hij leidde daarna met Donner een staatscommissie over staatkundige vernieuwing. Gewiekst politicus en debater, die als 'beste jongetje van de klas' ook wel weerstanden opriep. Behoorde in de KVP tot de linkervleugel, maar bleef wel zijn partij trouw. Had een grote werklust wat ten koste ging van zijn gezondheid.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

M. Visser

Schildersbaas die via vakorganisatie en de plaatselijke politiek in de Tweede Kamer voor de VVD een typische middenstandsvertegenwoordiger was. Onderscheidde zich door iedereen te tutoyeren lang voordat dit gebruikelijk was. Liet in parlement geen diepe indruk achter. Eindigde zijn politieke loopbaan als dorpsburgemeester in de Hoekse Waard.

Lees door bij PDC