Handelingen Tweede Kamer 1874-1875 08 december 1874

Ga naar pagina


SluitBiografie

W.H. Dullert

Liberaal Tweede Kamerlid en Kamervoorzitter. Advocaat in Arnhem. Volbloed Thorbeckiaan. Als Kamerlid kundig jurist en waterstaatsdeskundige met een welluidende stem, die vaak als rapporteur over wetsvoorstellen optrad. Vanaf 1869 twaalf jaar Tweede Kamervoorzitter, nadat hij in 1868 door loting naast dat voorzitterschap had gegrepen. Stond bekend als een uiterst onpartijdige en soepele voorzitter. Rijke vrijgezel, bij wie geestverwanten vaak over de vloer kwamen en die als voorzitter na de jaarlijkse begrotingsbehandeling diners aanbood aan zijn medeleden en de ministers.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

P.H. Saaymans Vader

Braaf en rechtschapen Zeeuwse volgeling van Groen van Prinsterer, die op 67-jarige leeftijd in de Tweede Kamer kwam. Zoon van de burgemeester van Kortgene. Was voor hij in de Kamer kwam rechtbankgriffier en rechter in Goes. Stond bekend als een beminnelijke grijsaard, die slechts een bescheiden politieke rol speelde. Bij zijn vertrek uit de Kamer was hij bijna 80 jaar en werd hij gehinderd door doofheid. Hij overleed op 91-jarige leeftijd.

Lees door bij PDC