Handelingen Tweede Kamer 1873-1874 05 mei 1874

Ga naar pagina


SluitBiografie

J.L. de Bruyn Kops

Bekwame liberale econoom en politicus. Was aanvankelijk ambtenaar en daarna hoogleraar in Delft. In de Tweede Kamer sprak hij vooral over onderwerpen op het gebied van handel, vervoer en nijverheid. Medestander van Kappeyne van de Coppello. Naast zijn Kamerlidmaatschap actief als redacteur van 'De Economist' en medeoprichter van de Vereniging voor Statistiek. Zette zich ook in voor de bouw van volkswoningen.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

J.H. Geertsema Czn.

Liberaal die een langdurige politieke en bestuurlijke carrière doorliep. Telg uit een voorname Groningse familie. Na de advocatuur secretaris van de Curatoren van de Groningse Universiteit en tussen 1863 en 1878 afwisselend Tweede Kamerlid en minister van Binnenlandse Zaken en drie jaar staatsraad. Behoorde tot de getrouwen van Fransen van de Putte. Zijn poging in 1874 om het kiesrecht uit te breiden, mislukte. Vanaf 1878 was hij vijftien jaar Commissaris des Konings in Overijssel en daarna bleef hij tot zijn 86e Eerste Kamerlid.

Lees door bij PDC