Handelingen Tweede Kamer 1873-1874 05 mei 1874

Ga naar pagina


SluitBiografie

L.E. Lenting

In Nederlands-Indië geboren negentiende-eeuws politicus. Zoon van een predikant. Was advocaat en wethouder van Zutphen en publiceerde veel over geschiedenis en staatsrecht. In 1860 kandidaat voor een hoogleraarspost in Leiden. Werd in 1867 rechter en een jaar later liberaal Tweede Kamerlid voor het district Zutphen. Aanvankelijk hield hij zich vooral met koloniale zaken bezig. Groot voorstander van de openbare school en medestander van Kappeyne van de Coppello. IJverig lid. Vurig spreker, maar overigens een kalm en vriendelijk man.

Lees door bij PDC