Handelingen Eerste Kamer 1873-1874 01 juli 1874

Ga naar pagina


SluitBiografie

G. Schot

Fries Eerste Kamerlid in het midden van de negentiende eeuw, dat tot de notabelen van Franeker behoorde. Vervulde in zijn woonplaats diverse bestuurlijke functies en was daar tevens advocaat, gemeenteontvanger, notaris en wethouder. Kwam in de Eerste Kamer op voor de Friese belangen.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

W.J. Tonckens

Vooraanstaande Drent, die 26 jaar door zijn provincie naar de Eerste Kamer werd afgevaardigd. Na twee jaar advocatuur op 25-jarige leeftijd burgemeester van Nijeveen; een functie die hij combineerde met het griffierschap van het kantongerecht in Meppel. Werd daar in 1846 zelf rechter. In de Eerste Kamer een verstokte conservatief, die consequent tegen liberale hervormingen stemde.

Lees door bij PDC