Handelingen Eerste Kamer 1873-1874 01 juli 1874

Ga naar pagina


SluitBiografie

J.H. Geertsema Czn.

Liberaal die een langdurige politieke en bestuurlijke carrière doorliep. Telg uit een voorname Groningse familie. Na de advocatuur secretaris van de Curatoren van de Groningse Universiteit en tussen 1863 en 1878 afwisselend Tweede Kamerlid en minister van Binnenlandse Zaken en drie jaar staatsraad. Behoorde tot de getrouwen van Fransen van de Putte. Zijn poging in 1874 om het kiesrecht uit te breiden, mislukte. Vanaf 1878 was hij vijftien jaar Commissaris des Konings in Overijssel en daarna bleef hij tot zijn 86e Eerste Kamerlid.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

C.J.A. van Rijckevorsel

Bossche notabele, zoon van een koopman. Vooral actief als bestuurder en weldoener. Zette zich met name in voor het doofstommenonderwijs. Was achttien jaar gedeputeerde van Noord-Brabant en daarna twaalf jaar een niet erg op de voorgrond tredend Eerste Kamerlid.

Lees door bij PDC