Handelingen Eerste Kamer 1873-1874 01 juli 1874

Ga naar pagina


SluitBiografie

L. Pincoffs

Rotterdamse koopman en Eerste Kamerlid die vooral bekend werd, doordat hij in 1879 na een faillissement, met achterlating van een schuld van f 8 miljoen naar Amerika moest vluchten. Richtte in 1873 de Rotterdamsche Handelsvereeniging (RHV) op die nieuwe haventerreinen zou exploiteren. Was daarnaast betrokken bij de Afrikaansche Handelsvereeniging (AHV). Onttrok geld van de RHV om de AHV te financieren, hetgeen uiteindelijk niet lukte. Was in Rotterdam een leidende liberaal en tevens zeer actief op charitatief en cultureel gebied. Ondanks zijn zakelijke mislukking een belangrijke figuur in de ontwikkeling van Rotterdam als havenstad.

Lees door bij PDC