Handelingen Eerste Kamer 1873-1874 01 juli 1874

Ga naar pagina


SluitBiografie

J. Fransen van de Putte

Vermogende landeigenaar, rentmeester, kolenhandelaar en bankier uit Goes, die zestien jaar Eerste Kamerlid voor Zeeland was. Vader van de liberale voorman I.D. Fransen van de Putte. Als Eerste Kamerlid steunde hij de koloniale voorstellen van zijn zoon en koos hij vaak de zijde van de liberalen, al gold hij als tamelijk onafhankelijk. Voerde veelvuldig het woord, met name over economische onderwerpen.

Lees door bij PDC