Handelingen Eerste Kamer 1873-1874 01 juli 1874

Ga naar pagina


SluitBiografie

H.J. Smit

Liberaal Tweede en Eerste Kamerlid uit de Zaanstreek, in zowel de periode vóór als na 1848. Was advocaat en oliefabrikant in Zaandam en bekleedde diverse functies op waterstaatkundig gebied. Kwam in 1847 in de Tweede Kamer en steunde de grondwetsherziening. Keerde in 1852 niet terug in de Kamer vanwege zijn benoeming tot burgemeester van Zaandam. Werd later echter Eerste Kamerlid, maar moest in 1881 bedanken omdat hij niet meer tot de hoogstaangeslagenen behoorde. In beide Kamers tamelijk actief deelnemer aan debatten over diverse onderwerpen.

Lees door bij PDC