Handelingen Eerste Kamer 1994-1995 22 november 1994

Ga naar pagina