Handelingen Tweede Kamer 1915-1916 16 juni 1916

Ga naar pagina


SluitBiografie

H.P. Marchant

Militante fractievoorzitter van de vrijzinnig-democraten, die felle aanvallen op zijn tegenstanders niet schuwde. Was advocaat en wethouder in Deventer en werd in 1899 als lid van de Radikale Bond naar de Tweede Kamer afgevaardigd. Was in de Tweede Kamer spoedig een geducht woordvoerder op talrijke beleidsterreinen en volgde in 1916 Dirk Bos op als fractievoorzitter. Zorgde in 1919 via een initiatiefwet voor de invoering van het vrouwenkiesrecht. Trad in 1933 toe tot het kabinet van zijn vroegere politieke tegenstander Colijn. Kwam met een spellingsvoorstel (spelling-Marchant). Trad af vanwege het bekend worden van zijn heimelijke overgang naar het katholicisme, wat zijn positie in de VDB onhoudbaar maakte. Scherp debater, die gestileerde speeches hield. Had als bijnaam 'Le tigre neerlandais'.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

G.W. Sannes

In Limburg geboren SDAP-voorman, die in 1913 Tweede Kamerlid werd voor het district Veendam. Door zijn werk bij de Raad van Beroep inzake de Ongevallenverzekering zeer deskundig op het gebied van de sociale zekerheid. In de Tweede Kamer een uitstekende, geestige spreker. Tijdens en de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog woordvoerder bij debatten over de voedselschaarste. Was voor hij in de Kamer kwam propagandist van de SDAP in Zeeland en daarna socialistisch voorman in Friesland. Behoorde tot de marxistische (dogmatische) vleugel van zijn partij.

Lees door bij PDC
SluitBiografie

J.R. Snoeck Henkemans

Ambitieuze Haagse wijnkoper die tot de vooraanstaande Tweede Kamerleden van de CHU behoorde. Speelde als waarnemend fractievoorzitter een belangrijke rol bij de val van het eerste kabinet-Colijn toen de CHU uit anti-Roomse overwegingen steun gaf aan het SGP-amendement over het schrappen van gelden voor het gezantschap bij de Paus. Was tevens wethouder in Den Haag. Blijmoedig man, populair in eigen kring. Kende de eigen achterban door zijn vele contacten in het land goed. Op sociaal gebied vooruitstrevender dan veel van zijn partijgenoten.

Lees door bij PDC