Zitting 1966-1967 -8866

Motie van de heer Schmelzer betreffende het financieel-economisch beleid

Nr. 1

Voorgesteld en aangenomen 13 oktober 1966.

De Kamer,

gehoord de Algemene Politieke en Financiële Beschouwingen over de Rijksbegroting 1967,

van mening, dat in het voorgenomen financieel-economisch beleid meer waarborgen moeten worden gelegd voor een even­wichtige groei en tegen verdergaande geldontwaarding en werk­loosheid,

spreekt als haar overtuiging uit, dat mede met het oog op de mogelijkheden voor 1968 naast een verbetering van de dek­king 1967 maatregelen ter voorkoming van extra-uitgaven­stijging voor 1968 noodzakelijk zijn,"

nodigt de Regering uit, daartoe voorstellen te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

SCHMELZER.

8866 1